Direct naar de content

Koploper voor klimaatadaptief bouwen

Zuid-Hollandse publieke en private partijen hebben een breed gedragen standaard ontwikkeld voor klimaatadaptieve nieuwbouw. Vanaf 2023 moeten bouwprojecten aan deze standaarden voldoen in het kader van wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling. Tijdens een groot overleg op 25 november kwamen de partijen opnieuw bij elkaar. Ook Lansingerland was bij het overleg aanwezig.