Direct naar de content

Zon op waterbassins

In 2022 is Greenport West-Holland een pilotproject gestart met RES en Energie Samen naar zon op waterbassins. Hierbij is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, die in 2023 als basis dient om ondernemers verder te informeren over de mogelijkheden. Provincie Zuid-Holland heeft een regeling Zonnig Zuid-Holland subsidie, die loopt t/m december 2023.