Direct naar de content

Winterterrassen

Elke ondernemer met een terras (ook buiten de horeca) kan een voorstel indienen en dit direct op eigen risico uitvoeren. De regels die in de Noodverordening zijn opgenomen blijven wel van kracht. De ondernemer zal zelf met zijn directe buren en waar belangenconflict kan ontstaan ook met nabijgelegen horecaondernemers hierover afspraken moeten maken.