Direct naar de content

Wijziging onroerendezaakbelasting niet-woning

De gemeenteraad heeft in december 2021 besloten om in 2022 geen tarief voor gebruikers van niet-woningen in de Verordening OZB op te nemen. Ook is besloten om het OZB-tarief voor eigenaren aan te passen met het percentage van het vervallen gebruikerstarief. Daarom brengt de gemeente per 2022 geen OZB meer in rekening bij gebruikers van niet-woningen.