Direct naar de content

Werkzaamheden Offenbachplantsoen

In het Offenbachplantsoen vervangt de gemeente de komende maanden de beschoeiing. De beschoeiing is de houten rand langs het water die voorkomt dat de berm in het water zakt. Ook wordt de watergang gebaggerd.

In het kader van duurzaamheid en waterkwaliteit wordt de beschoeiing op een aantal plaatsen vervangen door een natuurvriendelijke oever. Dat is een oever waarbij planten enerzijds de berm vasthouden en tevens bijdragen aan het zuiveren van het water. Natuur- en Vogelwacht Rotta heeft meegedacht over hoe deze natuurvriendelijke oever zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd.