Direct naar de content

Werkzaamheden Hoge Bergse Bos: aanbrengen nieuwe kleilaag

Op 9 februari is de Grondbank in opdracht van het recreatieschap Rottemeren begonnen met de bomenkap als onderdeel van de renovatie van de leeflaag van Heuvel B in het recreatieschap. De uitvoering verloopt volgens plan en de kapwerkzaamheden zijn al bijna afgerond. Nu kan de nieuwe leeflaag (kleilaag van 1 meter) aangebracht worden. De klei wordt aangeleverd via de Merenweg, Kooilaan, Rottebanddreef en het Ridderzwampad. 

De vrachtwagens met klei zullen vanaf 4 maart aanstaande gaan rijden. Dit gebeurt de gehele maand maart en de eerste twee weken van april. Het gaat om zo’n 30 à 40 vrachten per dag die vol heen rijden en leeg terug. Het rijden gebeurt op werkdagen tussen ongeveer 7.00 en 17.00 uur.