Direct naar de content

Waar staan we nu?

De afgelopen periode is achter de schermen veel werk verzet zodat we het plan straks kunnen realiseren. Er zijn gesprekken gevoerd met ondernemers, bewoners en instellingen. De benodigde onderzoeken zijn gestart of afgerond. Én er is een hele belangrijke stap in het proces gezet: het bestemmingsplan is opgesteld.