Direct naar de content

Vragen over uw WOZ-waarde?

Een juiste Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde) is voor iedereen belangrijk. Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) heft en int jaarlijks deze lokale belastingen namens de gemeente. De komende maand informeert SVHW u over het tot stand komen van de WOZ-waarde en wat u kunt doen wanneer u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde.