Direct naar de content

Interview met wethouder Leon Hoek en de voorzitters van de winkeliersverenigingen

Dromen over de winkelgebieden in Lansingerland

Het college van B en W werkt aan het beleid ‘Vitale Kernen’, waarin gekeken wordt wat er nodig is om ook in de toekomst fijn te verblijven, wonen, werken, ontmoeten en recreëren in winkelgebieden.  Er is een oriënterend gesprek tussen vertegenwoordigers van de winkeliersverenigingen, wethouder Leon Hoek en de centrummanager van de gemeente. In september zijn ook de inwoners aan zet, dan worden er in iedere dorpskern aparte participatiebijeenkomsten georganiseerd, onder de noemer ‘DromenLab’.

De vraag en het aanbod van winkelgebieden staan in dit online tijdperk sterk onder druk en is aan voortdurende verandering onderhevig. Inwoners bezoeken de centra minder om (wekelijkse) inkopen te doen en vaker om er korte of langere tijd te verblijven. Welke voorzieningen zijn voor een aangenaam verblijf nodig, ook met het oog op hittestress in zo’n versteende omgeving? Wat verwachten inwoners én bezoekers van buiten de gemeente in onze winkelgebieden aan te treffen?