Direct naar de content

Voorbereidingssubsidie geluidsschermen N209 toegekend

Bureau Sanering Verkeerslawaai (van het ministerie van Infrastructuur en Milieu) heeft een subsidieaanvraag voor geluidsschermen langs de N209 toegekend. Met deze zogenaamde voorbereidingssubsidie kunnen we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor geluidsschermen bij Bleiswijk (aan de oostkant van de N209) en bij Bergschenhoek (aan de westkant van de N209).

We vragen inwoners om hier actief over mee te denken.