Direct naar de content

Vooraankondiging verkoop vrije kavels Eilanden in De Tuinen Oost

In week 3 van 2016 start de verkoop van de vrije kavels op het middelste eiland in De Tuinen Oost, Bleiswijk. Voor deze kavels kunt u zich binnenkort inschrijven. In De Heraut en Hart van Holland vindt u in advertenties van makelaar Peter Veldkamp meer informatie. We informeren u ook via onze website en de digitale Gemeentenieuwsbrief.
De verdeling van de kavels vindt plaats door loting. Een projectnotaris verzorgt deze loting.
Houd dus de aankondiging in de gaten!