Direct naar de content

Vertaling coalitieakkoord

De coalitiepartijen legden na de gemeenteraadsverkiezingen hun plannen en ambities vast in het coalitieakkoord ‘Samen verantwoord verder’. De ambities zijn door vertaald naar een concreet werkprogramma. Hierin leest u wat het college van B&W de komende jaren wil bereiken, wat ze hiervoor gaat doen en wanneer dit plaatsvindt.