Direct naar de content

Verschoven afvalophaaldag tweede pinksterdag

Op tweede pinksterdag is er geen afvalinzameling. Wordt uw afval normaal op maandag opgehaald? Dan verschuift dit naar de zaterdag ervoor: zaterdag 30 mei. Mis de vuilniswagen niet! Bied uw minicontainer of PMD-zak uiterlijk om 7.30 uur aan op uw vaste aanbiedplaats. Meer informatie? Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl.