Direct naar de content

Verkeersbeleidsplan Berkel opnieuw bekeken

Binnenkort start de herziening van het huidige verkeersbeleid voor Berkel. Deze herziening willen we graag samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden oppakken. Zij worden op verschillende momenten tijdens het traject in de gelegenheid gesteld prioriteiten, aandachtspunten en ideeën aan te geven.