Direct naar de content

Veranderingen in de waardering en ondersteuning van mantelzorgers

Mensen die intensief voor een familielid of een bekende zorgen, konden tot 2015 aanspraak maken op het zogenaamde mantelzorgcompliment. Deze jaarlijkse financiële tegemoetkoming van €200,- is vervallen per 1 januari 2015. Sinds die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Zij mogen zelf bepalen hoe ze dat doen.

In Lansingerland hebben we besloten het budget te besteden aan bredere ondersteuningsmogelijkheden voor de mantelzorger en organiseren we begin november de dag van de mantelzorg.