Direct naar de content

Updates LOO2

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat het college de gemeenteraad met een brief had geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen, het proces en de planning. Dat proces loopt nog steeds. Er vinden bijvoorbeeld gesprekken plaats om duidelijkheid te krijgen over de doelgroepen die op de locatie mogen wonen en over de financiering van de locatie. De provincie Zuid-Holland zal uitspraak doen over de doelgroepen en het Rijk over de financiering. We hopen dat uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal helder te hebben, zodat het college een raadsvoorstel over de benodigde financiering voor het spoedzoekersdeel in LOO2 aan de commissie en de gemeenteraad kan sturen.