Direct naar de content

Uitkomsten participatie DromenLab

In september hebben ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners en andere betrokken participanten met het DromenLab meegedacht over de toekomst van onze dorpskernen. Dit kon door het bezoeken van de participatiemomenten van het DromenLab in de verschillende kernen of door het invullen van de enquête.

Dit resulteerde in mooie, diverse ideeën. Genoemd zijn o.a. diversiteit in aanbod, fijne ontmoetingsplekken, vergroening en goede bereikbaarheid te voet, per fiets of openbaar vervoer. Samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente ziet men van grote meerwaarde voor een toekomstbestendig centrum. De uitkomsten zijn inmiddels verzameld. De kansrijke aandachtspunten en opbrengsten zullen de komende jaren worden opgenomen in de Omgevingsvisie 2.0.