Direct naar de content

Uitbreiding subsidieregeling

Goed nieuws! Het subsidiepotje voor het groener en klimaatbestendiger maken van uw tuin is verhoogd van €12.000 naar €20.000! Ook de waterschappen zien het effect van de subsidieregelingen. Zij hebben onlangs ook besloten het beschikbare bedrag te verhogen.