Direct naar de content

Uitbreiding subsidieregeling evenementen verlengd

Het kabinet heeft besloten om evenementen zonder vaste zitplaats te verbieden tot en met zondag 19 september 2021. Ook voor meerdaagse evenementen met overnachting geldt dat het verbod is verlengd. Dit raakt de evenementensector hard. Vanwege dit besluit en de lange voorbereidingstijd om een evenement te organiseren, heeft het kabinet besloten om de garantieregeling tijdelijk aan te passen en voor de evenementen die buiten de doelgroep hiervan vallen een Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) uit te gaan werken.