Direct naar de content

Tracébesluit A16 Rotterdam

In mei heeft Rijkswaterstaat 7 themabijeenkomsten georganiseerd over het Tracébesluit A16 Roitterdam. Op www.a16rotterdam.nl staan alle verslagen van deze themabijeenkomsten en impressies van de deelgebieden.

Informatieavonden
Het Tracébesluit wordt na de zomervakantie ter inzage gelegd. Voor alle belanghebbenden en belangstellenden in het gebied waar de A16 Rotterdam komt te liggen organiseert Rijkswaterstaat daarna informatieavonden. De data van de informatieavonden worden ruim van tevoren bekendgemaakt.