Direct naar de content

Terugblik

Afgelopen periode is er vooral achter de schermen veel werk verricht. Zo is de gemeente gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding. Het gaat om de aanbesteding voor het uitwerken van de inrichtingsplannen. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en 3B Wonen over de nieuwbouwplannen voor de sociale huurwoningen. Daarin werken partijen samen toe naar een bestemmingsplan.

Ook hebben we gesproken met de eigenaar van het KPN-gebouw op de Terpstraat. De gemeente wil dit gebouw kopen en slopen, zodat daar ook parkeerplaatsen kunnen komen.