Direct naar de content

Systeem- en onderaannemers voor specialistische jeugdhulp: hoe werkt dat?

Zeven systeemaanbieders die alle specialistische jeugdhulp bieden

Lansingerland is samen met 13 gemeenten voor specialistische jeugdhulp onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Voor alle specialistische jeugdhulp zijn er zeven systeemaanbieders. De zeven systeemaanbieders zijn: Enver, iHUB, Pameijer, Parnassia, Prokino, Timon en Yulius. Deze contracten lopen van 2023-2028. Eén van de redenen om met zeven systeemaanbieders te werken is om schaarse hulp zo goed mogelijk te verdelen doordat vraag en aanbod inzichtelijker zijn. Samen moeten de systeemaanbieders een dekkend zorglandschap organiseren en elk kind een passende plek bieden.

Onderaannemers

Systeemaanbieders hebben onderaannemers, zoals GGZ Delfland en Mentaal Beter. Bijvoorbeeld om voldoende capaciteit of specialismes in huis te halen. U verwijst naar de systeemaanbieder. De systeemaanbieder neemt de cliënt aan en kan ervoor kiezen een onderaannemer in te schakelen voor de hulp aan het kind. Ook dan blijft de systeemaanbieder verantwoordelijk voor de inzet van de jeugdhulp. De systeemaanbieder verzoekt de gemeente om toewijzing van jeugdhulp en via hen verloopt ook de financiering van de jeugdhulp. Ook als het kind naar de onderaannemer gaat, staat de naam van de systeemaanbieder in de correspondentie van de gemeente. Wij hebben gemerkt dat dit soms verwarrend is voor ouders.

Afspraken tussen systeem- en onderaannemer

Volgens de contractuele afspraken in de regio wordt voor de inzet van specialistische jeugdhulp verwezen naar één van de systeemaanbieders. De systeemaanbieder besluit vervolgens of zij de gevraagde jeugdhulp zelf verzorgt of dat zij hiervoor een van hun onderaannemers vraagt. We merken dat er onderaannemers zijn die direct cliënten aannemen. Een voorbeeld daarvan is GGZ Delfland die dit heeft afgesproken met Yulius (systeemaanbieder). Eigenlijk mag dit niet volgens de afspraken. Maar wij weten dat verwijzers deze behoefte wel hebben en daarom gedoogt gemeente Lansingerland dit. Maar het kan zijn dat Yulius of de GRJR hier in de toekomst strenger op let. Dan zou u moeten verwijzen naar de systeemaanbieder.