Direct naar de content

(Sub)varianten verkeersstructuur Berkel in onderzoek

Voor de verkeersstructuur Berkel zijn in de afgelopen maanden verschillende varianten ontwikkeld. De varianten werden aan de inwoners voorgelegd bij inwonersavonden en een internetpeiling. Inmiddels zijn de uitkomsten van deze peiling en de conclusies die de gemeente hieruit trekt, bekend. De (sub)varianten worden nu verder onderzocht en na bespreking in de commissie Ruimte in de vergadering van september weer aan de inwoners voorgelegd.