Direct naar de content

Subsidieregeling Toerisme Zuid-Holland

Graag brengen we u alvast op de hoogte van de openstelling van de subsidieregeling toerisme Zuid-Holland 2023. Toerisme biedt grote kansen en mogelijkheden, maar kan ook negatieve effecten hebben. De provincie ziet haar meerwaarde vooral in het in balans brengen van toerisme, door het beter aan te laten sluiten op haar maatschappelijke opgaven. Daarom ondersteunt zij projectvoorstellen met een toeristisch oogmerk die bijdragen aan andere provinciale opgaven. Daarbij wordt ook gekeken naar de volgende aspecten: eigen bijdrage, boven-lokaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid van eigen bewoners, met name de jeugd. Deze opengestelde regeling biedt de gelegenheid aan overheden, stichtingen en ondernemers om maatregelen voor te stellen die hierop aansluiten.