Direct naar de content

Subsidieregeling Mijn Digitale Zaak

Met de subsidie van Mijn Digitale Zaak kunt u advies inwinnen en/of technologie aanschaffen om uw basis op orde te krijgen op het gebied van digitalisering. De categorieën van digitaliseringsonderdelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn te vinden in de bijlage van de regeling. De subsidie hiervoor is 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.500, waarvan maximaal € 500 ,-voor advies. Het minimale subsidiebedrag is € 500,-. U kunt meerdere offertes indienen tot het maximale bedrag is bereikt, dit moet u wel in 1 aanvraag doen.

Looptijd:
Startdatum: woensdag 17 mei 2023
Einddatum: vrijdag 14 juli 2023