Direct naar de content

Stemt u ook op 15 maart?

Door te stemmen tijdens de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen oefent u invloed uit op wat er de komende jaren gebeurt in uw leefomgeving. Denk aan onderwerpen als woningbouw, streekvervoer, natuurbeheer, aanleg en onderhoud van dijken of het zuiveren van ons afvalwater.