Direct naar de content

Start werkzaamheden Sterrenweg

Na een uitgebreid burgerparticipatietraject, de vaststelling van het Definitief Ontwerp en de aanbestedingsprocedure starten op maandag 8 september a.s. de werkzaamheden. De verharding wordt vervangen en de rijbaan wordt als 30 km/u gebied ingericht. Tevens vinden er nog kleine rioolwerkzaamheden plaats. De werkzaamheden starten tussen de Wilgenlaan en de Orionstraat en zijn uiterlijk eind december gereed. Meer informatie over afsluitingen vindt u op de pagina wegwerkzaamheden.