Direct naar de content

Start voorbereidende werkzaamheden A16

Rijkswaterstaat start deze zomer met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de A16 Rotterdam. Om de weg aan te kunnen leggen, is het noodzakelijk het (werk)gebied vrij te maken. Hiervoor moeten ongeveer 30 woningen en/of schuren worden gesloopt en kabels en leidingen worden verlegd.