Direct naar de content

Samenwerking Emissieloze kas

De besturen van het Afsprakenkader Emissieloze kas zetten hun samenwerking nog vier jaar voort. In het Afsprakenkader Emissieloze kas is afgesproken dat emissies (uitworp van verontreinigde stoffen in het water) vanuit de glastuinbouw in 2027 teruggebracht zijn tot bijna nul voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.