Direct naar de content

Saldo nul geluid A13/A16

De voorzitter van de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) A13/A16 heeft het aanvullend onderzoek naar  'saldo nul geluid' in het kader van de A13/A16 aangeboden aan de gebiedstafels en de leden van de BAG.