Direct naar de content

Resultaten enquête Mobiliteitsplan Berkel

Globaal kunnen we uit de enquêteresultaten het volgende concluderen:

  • Verkeersveiligheid en bereikbaarheid krijgen van de respondenten een hogere prioriteit dan leefbaarheid en duurzaamheid.
  • Het belang van de bereikbaarheid van het centrum met de auto scoort hoog.
  • Er is veel draagvlak voor het stimuleren van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.
  • Respondenten vinden geschikte routes voor vrachtverkeer zeer belangrijk.
  • Men vindt goede parkeervoorzieningen voor auto en fiets belangrijk.

De uitkomsten van de enquête worden meegenomen als input voor het opstellen van de verschillende varianten voor de verkeersstructuur van Berkel. Dit is fase 2 in het proces van de herziening. Rond april worden de verschillende varianten gepresenteerd aan de inwoners en is er gelegenheid hierop te reageren.