Direct naar de content

Uitkomsten participatie DromenLab

In september hebben ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners en andere betrokkenen met het DromenLab meegedacht over de toekomst van onze dorpskernen. De uitkomsten zijn inmiddels verzameld. De kansrijke opbrengsten zullen de komende jaren worden opgenomen in de Omgevingsvisie 2.0.