Direct naar de content

Proeftuin hybride vergaderen succesvol afgerond

Met behulp van de benodigde ICT-apparatuur werd er door collega’s de afgelopen maanden flink ‘geproefd’ aan deze hybride vorm van vergaderen. De vergaderzalen 2 en 18 blijven hiervoor beschikbaar. Naar de precieze invulling van de andere vergaderlocaties wordt de komende periode gekeken. Wordt vervolgd!