Direct naar de content

Prestatieafspraken met Woningbouwcorporaties en huurdersvereniging

Per 1 juli 2015 is de Woningwet gewijzigd. Deze wijziging houdt onder meer in dat de gemeente het beleidskader bepaalt waarbinnen de woningbouwcorporaties kunnen werken. De gemeente Lansingerland heeft daartoe een Woonvisie opgesteld, die de gemeenteraad op 9 juli heeft vastgesteld.

Wethouder Ankie van Tatenhove overhandigde de eerste gedrukte exemplaren van de Woonvisie aan de woningbouwcorporaties 3B Wonen, Havensteder en aan Huurdersvereniging Lansingerland.