Direct naar de content

Pleegouder, iets voor u?

We willen het liefst dat alle kinderen thuis opgroeien. Dat is helaas niet altijd mogelijk en soms is de situatie zo ernstig dat een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen. Dan is opvang in een pleeggezin vaak het beste alternatief. De aanbieders van pleegzorg in de regio Rotterdam-Rijnmond vertellen er meer over tijdens de online infoavond op woensdag 9 juni.