Direct naar de content

Planning start werk

Na vaststelling van het bestemmingsplan moeten de uitvoerende partijen een omgevingsvergunning aanvragen. Zodra de vergunningen zijn verleend kunnen ze starten met de werkzaamheden. Wij verwachten dat dit in 2026 zal zijn.

Alle werkzaamheden moeten op elkaar afgestemd worden. Dit is een flinke puzzel. Zodra we weten wanneer, welke partij aan het werk gaat, laten we dit omwonenden weten. De aannemers wordt gevraagd dit goed te communiceren. We zijn nu in overleg met de energiebedrijven. Ook bereidt de gemeente de sloop voor het voormalige KPN-gebouw aan de Terpstraat 16 voor. Natuurlijk volgt meer informatie ook via een onze volgende nieuwsbrieven.