Direct naar de content

Oproep aan ontvangers van Jeugdhulp

Kreeg uw kind of jongere in 2014 zorg en loopt die zorg in 2015 en 2016 door, dan gaat het een en ander voor u veranderen. Per 1 januari 2016 heeft u een besluit nodig van de gemeente om deze zorg te laten voortduren.

De gemeente vraagt bij alle aanbieders van deze zorg om aan te geven om welke cliënten in Lansingerland het gaat. Ook vragen wij aan onze inwoners, die voor 1 januari 2015 een vorm van jeugdhulp (jeugd GGZ/jeugd met een beperking, jeugd- en opvoedhulp) ontvingen en die waarschijnlijk doorloopt in 2016, om zich te melden.

Waar kunt u zich melden?
Dit kan tijdens het telefonisch spreekuur van de jeugdconsulenten op maandag tot en met vrijdag tussen 10.30 en 11.30 uur via telefoonnummer 14 010.