Direct naar de content

Opnieuw beoordelen indicaties CIZ

Sinds 1 januari 2015 beoordeelt de gemeente of inwoners recht hebben op de maatwerkvoorzieningen Begeleiding individueel, Begeleiding groep, Persoonlijke Verzorging  en Kortdurend Verblijf. Had u al zorg en ondersteuning toegekend gekregen via het CIZ? Dan ontvangt u in september een brief van de gemeente met informatie over de herindicatie. Heeft u uiterlijk 30 september 2015 geen brief ontvangen? Neemt u dan contact op met de afdeling Publiekszaken.