Direct naar de content

Op weg naar werkende allianties

De gemeente Lansingerland, in samenwerking met bureau Berenschot, is actief bezig met het project ‘de dialoog met de maatschappij’. Tijdens deze dialoog/enquête hebben inwoners veel ideeën ingebracht die van toegevoegde waarde zijn voor de gemeente. Misschien heeft u deelgenomen aan een van de dialoogavonden, aan het burgerpanel of de straatenquête en/of een idee ingebracht.

De dialoog gaat nu de volgende fase in. Via de zogenoemde Alliantiefabriek smeden wij  samenwerkingsverbanden tussen partijen. Uw idee kan zo tot uitvoering komen. Die samenwerkingen helpen Lansingerland sterk, innovatief en bruisend te houden. Nu en in de toekomst.