Direct naar de content

Op koers naar financieel herstel

De inwoners van Lansingerland kunnen het komende jaar rekenen op een verlaging van de lokale lasten.

Naast een sluitende meerjarenbegroting en de positieve jaarrekening 2014 laat ook de Kadernota 2015 een robuust financieel herstel zien. Voor zowel huurders als woningeigenaren dalen de lokale belastingen.
Dit is het resultaat van het door het college van Leefbaar3B, CDA, D66 en CU, ingezette financiële beleid en geeft invulling aan het belangrijkste speerpunt uit het collegeprogramma, namelijk de financiën op orde brengen. Door dit gevoerde beleid kan het college de lasten voor haar inwoners structureel verlagen.