Direct naar de content

Ontwerpbestemmingsplan Wilderszijde ter inzage

Wilderszijde, wijk van de toekomst met minimaal 2.600 woningen, komt weer een stap dichterbij. Na unanieme steun van de gemeenteraad heeft het college besloten het Ontwerpbestemmingsplan Wilderszijde in procedure te brengen. Dit plan ligt vanaf dinsdag 17 augustus 2021 tot en met 27 september 2021 ter inzage op de website Ruimtelijke Plannen.