Direct naar de content

Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat

Voor Dorpsstraat 5-7 in Bleiswijk is een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Op 10 mei 2022 besloot het college in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Dorpsstraat 5-7 Bleiswijk (De Snip)” en daarnaast een wettelijk vooroverleg van het Besluit ruimtelijke ordening op te starten.