Direct naar de content

Ontwerpbestemmingsplan Berkel Centrum Oost ter inzage

De plannen zijn vorig jaar vastgesteld in het stedenbouwkundig masterplan. Dit plan wordt verder doorvertaald in het bestemmingsplan. Voor dat deze wordt vastgesteld, leggen wij dit plan vanaf 7 december 2023 tot en met woensdag 17 januari 2024 ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan

In een bestemmingsplan staan regels van de gemeente over bouwen en over het gebruik van de grond. In het bestemmingsplan staat bijvoorbeeld waar winkels en horeca mogen komen en welke grond bedoeld is voor wegen en groen. Ook maakt het bestemmingsplan de bouw van 80 sociale huurwoningen door 3B Wonen mogelijk. De gemeente vindt het belangrijk bewoners te betrekken bij de planvorming. Daarom ligt het ontwerpbestemmingsplan nadat deze is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders zes weken ter inzage.

Ter inzage

U kunt vanaf 7 december 2023 tot en met woensdag 17 januari 2024 formeel uw zienswijze indienen over de plannen. U vindt het ontwerpbestemmingsplan onder de naam ‘Berkel Centrum Oost’, nummer: NL.IMRO.1621.BP0218-ONTW. Op de pagina Herinrichting Berkel Centrum Oost vindt u meer informatie.

Planning

Als de voorbereidingen volgens planning verlopen, kunnen we in 2024/2025 starten met het woonrijp maken en inrichten van het openbaar gebied. Om het centrum niet te veel te ontregelen starten we niet met de werkzaamheden in Oost voordat de werkzaamheden in Berkel Centrum West afgerond zijn.