Direct naar de content

Ons water in Nederland

Hoe ver woont u onder NAP? Waar komt uw drinkwater vandaan? Welke waterprojecten worden in uw buurt uitgevoerd? Op 10 september is de nieuwe website onswater.nl gelanceerd vol waterinfo en verhalen op postcodeniveau. Het doel is om Nederlanders waterbewuster te maken.

Op de site staan tips om zelf bij te dragen aan schoon en voldoende water in de buurt. Via Ons Water krijgt u inzicht in de grote projecten in uw omgeving gericht op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit.
Ons Water is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven.

Om te weten wat de waterpartners doen, waarom en wat dat voor bewoners betekent kun je kijken op www.onswater.nl.