Direct naar de content

Onkruidbestrijding: we doen het samen!

Twee keer per jaar in het groeiseizoen (dat loopt van maart t/m oktober) bestrijdt de gemeente onkruid op verharde wegen binnen de bebouwde kom. Dit gebeurt met machines en een bestrijdingsmiddel. Om het milieu zo min mogelijk te belasten proberen we het gebruik van het bestrijdingsmiddel zoveel mogelijk te beperken. Daar vragen wij uw hulp bij.

Wat kunt u doen?
Wanneer u zelf bij uw woning, bedrijf, school of instelling (handmatig) onkruid uit de verharding verwijdert, reageert de machine niet en wordt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen drastisch beperkt.
Helpt u mee? Alvast veel dank!