Direct naar de content

Onderzoek vaarverbinding Rotte-Rijn-Vliet

Begin april is in Zoetermeer een visie- en haalbaarheidsonderzoek gestart naar een mogelijke vaarroute tussen de Rotte, Oude Rijn en Vliet. Lansingerland is een van de gemeenten die opdracht heeft gegeven voor dit traject. De uitwerking van het onderzoek zal plaatsvinden in drie werkateliers. Op 16 mei zal het eerste werkatelier plaatsvinden, na afloop is er tussen 19.00 en 20.30 uur een inloopbijeenkomst. U bent van harte welkom!