Direct naar de content

Ondertekening nieuwe afvalcontracten

Met ingang van 1 juli 2015 werkt de gemeente samen met nieuwe partijen op het gebied van huishoudelijke afvalinzameling en -verwerking. Voor het selecteren van de partijen heeft eind 2014 een aanbestedingstraject plaatsgevonden.

Deze aanbesteding is goed verlopen en het verwachte resultaat is zeker behaald. De nieuwe afvalcontracten zijn donderdag 29 januari getekend door verantwoordelijk wethouder Simon Fortuyn en de drie gecontracteerde partijen.