Direct naar de content

13 november: Bijeenkomst over hinder op weg en spoor tot 2030

Er wordt flink aan de weg (en het spoor) gewerkt en er staat ons nog meer te wachten, daarom nodigt Zuid-Holland Bereikbaar ondernemers en logistieke partijen van harte uit aanwezig te zijn bij de informatiebijeenkomst over hinder op de weg en het spoor tot aan circa 2030.

Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd welke hinder er de komende jaren te verwachten is, welke duurzame oplossingen mogelijk zijn en hoe u ondersteuning hierbij kunt krijgen. Ook ontvangt u uitleg over wettelijke maatregelen waar u als ondernemer mee te maken krijgt:

  • Modal shift regeling, subsidieregeling logistiek. Start: 1 januari 2024.
  • Zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in Rotterdam. Start 1 januari 2025.
  • Informatieplicht 100 + bedrijven. (Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit). Start: 1 januari 2024.