Direct naar de content

Onderhoud Hoge Bergse Bos

Begin augustus is Staatsbosbeheer begonnen met boswerkzaamheden in het Hoge Bergse Bos. Regulier bosonderhoud, verjonging van het bos en de essentaksterfte worden aangepakt. Naar verwachting nemen de werkzaamheden ongeveer 6 weken in beslag. Vervolgens zal rond december begonnen worden met de herplant die duurt tot februari.