Direct naar de content

Binnenkort start het broedseizoen weer!

De oeverzwaluw broedt in steile, zandige oevers van rivieren, meren of in zandafgravingen. Vaak broeden ze ook in tijdelijk aangelegde gronddepots met steile wanden. Het broedseizoen loopt van mei tot begin september. In totaal duurt het 38 tot 45 dagen van de eileg tot vliegend jong. Een gemiddeld nest met jongen eet 7000 insecten per dag.

Broedvogelinspectie
Voor het gebied van Wilderszijde is een ecoloog ingeschakeld, die de broedvogelinspectie zal uitvoeren. We zien dat de broedactiviteiten in Wilderszijde hoog zijn, daarom zal de ecoloog wekelijks een inspectie uitvoeren.

Tips om te zorgen voor een rustig broedseizoen

  1. Tijdens het broedseizoen worden er bij de locaties bordjes geplaatst met de tekst “Let op! Broedende vogels” door de gemeente
  2. Blijf op de paden, want de dieren snakken naar een ongestoorde kraamtijd.
  3. Houd je hond aan de lijn. Niet alleen om te voorkomen dat honden achter dieren aangaan. Ook honden laten een geurspoor achter en dat is al genoeg om broedende dieren van hun nest te jagen.